Училищно настоятелство

Отчет на Училищното настоятелство за календарната 2022 и началото на 2023 година

Покана за общо събрание на училищното настоятелство

Общо събрание на УН на 29 март 2023 г. от 18:00 часа

Текст на покана за общо събрание на УН

Годишен отчет за 2021/2022

Отчет за 2021/2022
(включва отчет за календарната 2021, подаден в Търговския регистър и регистър на
ЮЛНЦ и допълнение за текущата 2022)
Сдружение „Училищно настоятелство към 7мо СУ „Свети Седмочисленици“ е
регистрирана организация, която изпълнява стриктно задълженията си като
юридическо лице с нестопанска цел, работещо в обществена полза.
Отчетът обхваща календарната 2021 (за целите на отчитането) с добавени някои данни
от първото полугодие на 2022, за да информира най-добре родителите в началото на
новата учебна година.
Комуникации
Информация на Настоятелството има в раздела на уебстраницата на Училището:
https://7-mo.com/za-uchilishteto/uchilishtno-nastoyatelstvo/ и на официалната ни
Фейсбук страница: @UN7moSofia.
Поддържаме група за комуникация с избраните представители на класовете и всички
желаещи родители.

Отчет на разходите:
След пандемията работата на Настоятелството е в застой, за втора година дарителска
кампания сред родителите в учебната 2021/22 на практика не се състоя и проекти се
бяха реализирани.
Изготвил:
Елица Баракова
Председател на Съвета на настоятелите

Обръщение

Уважаеми, родители!

Училищното настоятелство към 7. СУ „Свети Седмочисленици“ – гр. София създаде формуляр за заявяване на желание да получавате текуща информация от организацията.

Колко често ще ви пишем?

Най-вероятно до 5 пъти за учебна година.

За какво ще ви пишем?

За да ви питаме как си представяте дейността на организацията, да ви помолим да разпространите информация за инициативи и набиране на пари към целия клас, да ви пратим текущи и годишни отчети, да ви съобщим за предстоящи живи или онлайн срещи.
Попълнете заявлението:          https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQPU5ZeksEom3zA-ZNw_5PVCvAAjF7xN7XMcz_h2Jwmjy8JQ/viewform

Какви да бъдат приоритетите на Настоятелството, как да се финансират – искаме да чуем вашия глас! Попълнете Годишната анкета на Настоятелството, ще отнеме максимум 15 минути!

Годишна анкета: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfedhN2HCd7SMSCPnY8mLy09p_iqar3mCrz0DNdOdeGkZOarQ/viewform

Уважаеми родители,
Моля, запознайте се с Апела на Настоятелството за набиране на дарения и Годишния отчет за 2020/2021 година.

Апел

Уважаеми родители,
От името на Съвета на настоятелите на Училищно настоятелство към 7. СУ „Свети Седмочисленици“ ви поздравявам с новата учебна година и ви каня да се запознаете и участвате според разбиранията си в неговата дейност.
УЧАСТВАЙТЕ лично – попълнете нашата анкета за нуждите и приоритетите на Настоятелството и се запишете да получавате информация като за предстоящото през ноември общо събрание (вероятно ще бъде онлайн).
ИНФОРМИРАЙТЕ родителите от вашия клас – публикувайте отчета във вашите родителски групи и други канали за комуникация!
ДАРЕТЕ – дарителската ни кампания е в ход, банковата сметка на близките
клон на Пощенска банка на ул. Шишман BG52 BPBI 7940 1085 1527 01 очаква
вашия доброволен принос към текущи приоритети на Настоятелството:
– Ежегодна подкрепа за здравен кабинет, библиотека, сайт на училището
– Подобряване на средата в училище
– Проекти, инициирани от ученици и учители.
Настоятелството е доброволно обединение на родители за добруването на
нашите деца и вашето участие, идеи, принос са безценни!
Благодарим и ви очакваме:
Елица Баракова 0888 957513, elitsaibarakova@gmail.com
Председател на Съвета на настоятелите

покана от училищното настоятелство

Сдружение „Училищно настоятелство към 7 СУ „Свети Седмочисленици“ – София

ПОКАНА

Уважаеми Родители,

На основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 13 (1), (2) И (3) от Устава на Сдружение „Училищно настоятелство към 7 СУ „Свети Седмочисленици“ и решение на Съвета на Настоятелите от 29 септември 2020 година

СВИКВАМ

Общо събрание на училищното настоятелство на 3 ноември 2020 г., вторник от 18ч. в заседателната зала на първи етаж училището с адрес: София, ул. Цар Шишман 28.

Общото събрание ще протече при следния дневен ред:

 1. Приемане на нови членове;
 2. Избор на нов състав на Съвета на настоятелите;
 3. Обсъждане на приоритети 2020-2021 година
 4. Разни.

При липса на кворум, събранието ще се проведе на същото място един час по-късно при същия дневен ред.

Елица Баракова
Председател

Протокол от проведено събрание на училищното настоятелство

ПРОТОКОЛ

Днес, 29 септември 2020 г , в гр. София, ул. „Цар Иван Шишман” № 28 се се проведе редовно заседание на общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Сдружение училищно настоятелство към 7-мо СУ „Свети Седмочисленици”.

Дневен ред

 1. Приемане на Отчет за дейността на сдружението за 2019 г. –програмен и финансов;
 2. Обсъждане на кампания за набиране на членове и избор на нов Съвет на настоятелите;
 3. Разни.

Обсъждане:

Присъстващите обсъдиха следните теми:

 • Минали проекти: лаборатория, занималня, спортно игрище (очаква продължение). Финансиране на дезинфектант.
 • Ежегодни дейности: финансиране на материали за здравния кабинет, абонамент на библиотеката, домейн и хостинг на сайта на училището
 • Ситуацията с Covid-19 в училището, предприети мерки и текущо уведомяване на родителите. Ежеседмично в Школо.бг директорът изпраща актуална информация.
 • Проблемът с незаконно заграденото от съседи парче от двора на училището, действащ бар. Директор Никова уведоми за официално посещение на местните институции на 24 септември и очакваните от тях предписания и действия до месец. Дейности на родителите, координирани с администрацията на училището, са добре дошли.
 • Комуникации на настоятелството – нов доброволец за поддържане на ФБ странницата на Настоятелството.
 • Настоятелството моли за активност на всеки представител на клас, за да стига информацията до всички родители.
 • Събиране на годишни дарения. Всяка година Настоятелството отправя апел към родителите за дарения, с които обезпечава дейността си

Решения:

Общото събрание реши:

 1. Одобрява подготвените финансов и програмен отчет.
 2. Предлага нови членове на Съвета на настоятелите, избира нов отговорник

по финансовите отчети и отчитането пред държавните институции (за гласуване на следващото събрание).

 1. Одобрява предложение за ново събрание на 3 ноември 2020 от 18 часа, което да избере нов състав, Председател и Зам.-председател на Съвета на настоятелите.
 2. Гласува бюджет от 4000 лева за изграждане на две допълнителни съблекални с пейки и закачалки – по предавателна оферта.
 3. Стартира нова дарителска кампания 2020/21 за набиране на дарения – по класове и директно в банковата сметка BG52BPBI79401085152701 в клона на Пощенска банка на ул. Шишман до училището.

покана от училищното настоятелство

Ново спортно игрище за нашите ученици. Моля, подкрепете ни!

В края на миналата учебна година училището закупи нужните за ново външно игрище за волейбол стойки и мрежа. Но теренът е неравен, след полупремахната върху него ограда и са нужни специализирани услуги – изкопаване, трамбоване, насипване и оформяне на настилката.
Училищното настоятелство получи оферта за 7000 лева за тези строителни работи.
Моля, помогнете ни да ги съберем!
Тази дарителска кампания е част от инициативата #ЩедриятВторник с мотото “Лично за дарителството в училище”.
Линк за даряване в Платформата.бг – https://platformata.bg/bg/kauzi/568:7-mo-sedmochislenici/details/campaign.html
Може да я подкрепите и като изпратите дарителски SMS на 17777 с текст DMS SEDMO и през DMSbg.com
https://dmsbg.com/15466/dms-sedmo/
#ЩедриятВторник през 2019 е на 3. декември.
Вижте повече на: https://givingtuesday.bcause.bg/
Отчет на Училищното настоятелство
за дейността през 2018-2019 година.
Отчет на Училищното настоятелство
за дейността през 2017-2018 година.
Настоятелството към 7. СУ „Свети Седмочисленици“ поздравява всички родители на новозаписали се ученици и ги очаква на ел.поща, телефон и Фейсбук страницата на Настоятелството.
Училищното настоятелство към 7мо СУ Св. Седмочисленици е доброволна организация на родителите в подкрепа на пълноценното развитие на децата. В Настоятелството, всеки родител, учител и поддръжник може да намери съмишленици и да увеличи ефекта от инициативите си в подкрепа на децата и училището.
Регистрирани сме и работим като сдружение в обществена полза, провеждаме общо събрание и редовни срещи на Съвета на Настоятелите, които са открити за всички желаещи родители.
Ако искате да научите повече за дейността, моля запознайте се с Отчета за 2017 г. и Плана за 2018 г.
Текущи инициативи:
Кампания за дарения за Лаборатория за природни науки
Вижте още: Устав и Финансов правилник на Сдружението и Обръщение на Председателя за учебната 2017/18 година.
За контакт: ФБ страница https://www.facebook.com/UN7moSofia/
ел.поща: un7mo@googlegroups.com
PredsedatelUN7@gmail.com
Банкова сметка: BG52BPBI7940 1085 1527 01 Юробанк АД – настоятелството е регистрирана организация и издава документи за дарение за данъчни цели.
Елица Баракова
Председател