Дневен режим – Приемно време учители

Дневен режим

за учебната 2023/2024 година
Обучението в 7. СУ е организирано в двусменен режим както следва:
Подготвителни групи (5-6-годишни), І, ІІ, ІІІ, ІV клас са целогодишно първа смяна и започват учебни занятия от 8:20 часа.
І срок
1. V – VІІІ клас – първа смяна от 7:30 до 13:15 часа
2. ІХ-ХІІ клас – втора смяна от 13:30 до 19:15 часа
ІІ срок
1. V – VІІІ клас втора смяна от 13:30 до 19:15 часа
2. ІХ – ХІІ клас първа смяна от 7:30 до 13:15 часа