Училищна база

7СУ “Свети Седмочисленици” като правоприемник на Първа девическа гимназия, създадена още през 1879г. съхранява в себе си и продължава традициите на българското образование.

В масивната четириетажна сграда на училището са разположени 33 класни стаи, 14 кабинети, кинозала, лекционна и заседателна зала, библиотека, стол, медицински кабинет, администрация, физкултурен сектор, сервизни и помощни помещения.

Класните стаи, в които на две смени се учат ученици от 49 паралелки са оборудвани с подходящи за възрастта на учащите се чинове, бюра и маси. Всички класни стаи са снабдени с бели дъски. В много от класните стаи, предимно езикови кабинети има инсталирани телевизори.

За нуждите на най-малките 3 класни стаи са обособени като занимални, в които учениците от полуинтернатните групи подготвят уроците си за следващия учебен ден.

Кабинетите по специализираните предмети – химия, физика и биология разполагат с богата сбирка от нагледни материали – атласи, макети, експонати и др.

Най-голяма гордост за училището са компютърните кабинети – 5 на брой, с над 70 компютърни конфигурации, включени в мрежа, в които се учат ученици от І до ХІІ клас. Четири от залите са оборудвани с нови компютри, доставка от Министерството на транспорта по програмата “i –клас”. Във всички компютърни зали е осигурен достъп до интернет мрежата, а в цялата сграда на училището има изградени зони за безжичен интернет.

В кабинета по музика, построен с изключителна акустика има роял Boesendorfer. Ползват се и съвременни средства за обучение като касетофони, CD-устройства и др. Има и музикална уредба, която се ползва при тържествени случаи.

В кабинета по изобразително изкуство има богата сбирка от авторски творби на наши ученици.

Кинозалата, с нейните 150 места е подходяща за събрания и съвещания. Оборудвана е с екран и мултимедиен и шрайб проектори.
Училището разполага и с лекционна зала (65 места на банки в амфитеатрален стил, оборудвана с телевизор и видео) и заседателна зала (30 места), което дава възможност за провеждане на редица мероприятия в интерес на учебния процес.

Библиотеката, разположена на втория етаж на училището разполага с много голяма сбирка от библиотечни единици – художествена и научна литература (някои от тях с висока антикварна стойност), учебници, периодични издания и др., до които всички ученици и преподаватели имат неограничен достъп. В читалнята към библиотеката има 3 компютъра с интернет-достъп и принтер.

Медицинският кабинет се посещава от учениците, които имат нужда от специализирана помощ. Медицинският специалист се грижи за здравето на учащите се. Кабинетът разполага с шкаф за спешна помощ и необходимите средства за това – лекарства, медикаменти, стерилизатор, пособия, и др.

Училищният стол, намиращ се в сутерена на училището се посещава масово от учениците, поради високото качество на храната, което предлага фирмата, стопанисваща стола. В него се хранят повече от 300 деца. На учениците от І-ІV клас се дава, както обяд, така и две закуски – сутрешна и следобедна. На социално слабите ученици е осигурена безплатна храна.

За задоволяване нуждите на ученици и персонал от здравословна храна и напитки работи и лавка, която удовлетворява и най-високите изисквания.

За нуждите на педагогическия персонал е отдадена учителската стая, която се ползва, както за провеждане на педагогическите съвети, така и като помещение за работа и почивка на учителите.

Помещенията, където работи администрацията на училището са – дирекция, помощник-дирекция, канцелария и счетоводство. Училището разполага с три телефонни и две факс линии, интернет достъп, копирни машини и принтери.

Физкултурният сектор разполага с 3 салона на обща площ от повече от 400 кв.м., всички с подменена подова настилка – дървено дюшеме и новобоядисани стени и таван. Има 3 съблекални и фитнес-зала, оборудвана с велоергометър, бягаща пътечка и лежанка.

Просторните фоайета и стълбища на училището, високите тавани създават простор и неповторима атмосфера на старо, класическо училище.