Осми клас

  1. Начало
  2. chevron_right
  3. Прием
  4. chevron_right
  5. Осми клас

Свободни места за прием в осми клас за учебната 2022-2023 година

Паралелка – профил Свободни места
ЧЕ  АЕ – ИЕ 0
ЧЕ  АЕ – НЕ 0
ЧЕ АЕ – ФЕ 0
СХН Инф, ИТ 0

Необходими документи:
Заявление по образец,  копие на свидетелство за завършено основно образование и разпечатка на електронен бележник.