Осми клас

Класирани ученици

Записване на 8.09.2023 г. от 8:30 до 14:00 часа.

Родителска среща

Родителска среща на 12 септември (вторник) 2023 г. от 18:30 часа.

Свободни места за прием в осми клас за учебната 2023-2024 година

Паралелка – профил Свободни места към 31.08.2023 г
ЧЕ  АЕ – ИЕ 0
ЧЕ  АЕ – НЕ 0
ЧЕ АЕ – ФЕ 0
СХН Инф, ИТ 0
Природни науки БЗО и ХООС – АЕ интензивно, НЕ 0

Кандидатстването става с оригинал на свидетелство за основно образование.

Заявление за прием формат .docx ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ .docx

Заявление за прием формат .pdf ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ .pdf

График на дейностите по записване на ученици в осми клас в 7. СУ

График на дейностите - файл на РУО

Съобщение от РУО София-град

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В периода 05.07.2023 г. – 07.07.2023 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Подаването на заявление за участие в първи, трети и четвърти етап на класиране ще бъде само по електронен път (https://infopriem.mon.bg). Това може да стане:

  • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
  • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;
  • със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа https://infopriem.mon.bg и индивидуален код за достъп.

Обръщаме внимание, че за професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Цялата необходима информация относно оценки ще бъде отразена по служебен път преди да се пристъпи към балообразуване и класиране. Поради огромния обем информацията се прехвърля поетапно и е възможно все още да не е видима в момента на попълване на заявление за участие в първи етап на класиране.

Съгласно чл. 63, ал. 2 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, учениците, които кандидатстват за профил „Физическо възпитание и спорт“, подават в училището следните документи за участие в приема: заявление за участие в класиране по образец на училището; копие на свидетелство за завършено основно образование; копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика; служебна бележка, издадена от съответната спортна федерация, която удостоверява, че ученикът е класиран за участие в олимпийски игри или на призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство.

Паралелки с профил „Физическо възпитание и спорт“ има в 28. СУ „Алеко Константинов“ и 132. СУ „Ваня Войнова“.

Въпроси, свързани с дейностите по прием на ученици в VIII клас, може да задавате на имейл: priem_8_klas_Sofia@edusofia.bg

Във връзка с организацията на дейностите по прием на ученици в VIII клас напомняме, че цялата налична информация се публикува своевременно на сайта на РУО – София-град в раздел „Изпити и прием на ученици/Прием на ученици в VIII клас.

ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ!