Осми клас

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ ЗА 2024-2025 В ОСМИ КЛАС

Съобщение от РУО София-град

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАС

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ 2024-2025 ГОДИНА В ОСМИ КЛАС

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Свободни места за прием в осми клас за учебната 2023-2024 година

Паралелка – профил Свободни места към 21.02.2024 г
ЧЕ  АЕ – ИЕ 0
ЧЕ  АЕ – НЕ 0
ЧЕ АЕ – ФЕ 0
СХН Инф, ИТ 0
Природни науки БЗО и ХООС – АЕ интензивно, НЕ 0

Кандидатстването става с копие на свидетелство за основно образование и копие на ученическа книжка с годишни/срочни оценки или разпечатка от електронен дневник

Заявление за прием формат .docx ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ .docx

Заявление за прием формат .pdf ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ .pdf