Осми клас

  1. Начало
  2. chevron_right
  3. Прием
  4. chevron_right
  5. Осми клас

Свободни места за прием в осми клас за учебната 2022-2023 година

Паралелка – профил Свободни места
ЧЕ  АЕ – ИЕ 0
ЧЕ  АЕ – НЕ 0
ЧЕ АЕ – ФЕ 0
СХН Инф, ИТ 0

Необходими документи:
Необходими документи за кандидатстване:
– заявление по образец, (изтеглете от тук MS Word формат ,    изтеглете от тук PDF формат)
– копие на свидетелство за завършено основно образование
– разпечатка на електронен бележник с оценките от първи срок и текущи оценки от втори срок
– учебен план за паралелката, в която се обучават в момента.