Информация за родителите, пропускателен режим

Писмо на д-р Емилия Лазарова, заместник-министър на образованието и науката, относно издаването на документ за отпускане на еднократна помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година

Проект ``Reboot Now``

Уважаеми учители,
Уважаеми родители,
Уважаеми ученици,
За настоящата учебна година, нашето училище е включено в проект „REBOOT NOW“ /“Презареди сега“/ съвместно със Столична община и Фондация „Асоциация Анимус“. В училище ще работи Мобилен психологичен кабинет за всички желаещи – ученици от 11 до 18 г., родители и учители.
За повече информация в прикачения сайт и FB страницата на проекта.

С пожелание за успешен старт на проекта!

С уважение,
Маруся Никова

Подробна информация на:

www.facebook.com/profile.php?id=100087452583847

Дейности по Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца 0-18 г.

https://ruo-sofia-grad.com/%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b0/

ПОЗДРАВЛЕНИЕ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ, ВИПУСК 2022
Уважаеми родители,
За вашите деца, ученици от 12. клас, дойде краят на предизвикателството, наречено Училище.  В него те  овладяваха  знания и умения  – малката пътека към големия житейски път, който всеки вече ще си строи сам.  Убедена съм, че могат да го направят с мъдрост и достойнство.
Като директор на 7. СУ „Свети Седмочисленици“ искам да поздравя педагогическата колегия  за доказания професионализъм, упоритост и всеотдайност при обучението на учениците. Искам да благодаря на вас, родителите,  за вашата  отзивчивост и  подкрепа в трудните моменти за нас и за вас самите. Искам да ви благодаря, че избрахте повереното ми училище и се доверихте на  учителите и служителите в него.
Поздравявам зрелостниците за успешното завършване на първата част от тяхното образование, за труда, който полагаха. Всеки един е научил това, което е преценил, че ще му трябва, или това, което е пожелал от учебните дисциплини и от общуването си с учителите. Зрелостниците вече издържаха първия голям тест- 12 години. Предстоят им много по-сериозни изпити и аз им пожелавам да ги вземат успешно. Сигурна съм, че ще бъдат отговорни и достойни хора, желая им да бъдат здрави, толерантни и трудолюбиви, да превръщат трудностите в победи, а мечтите си – в реалност, да не се отказват от тях, да се борят, да вярват, че успехът е с тях.
На добър час!

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА

Отсъствия на ученици

Изх.№ РУО1-27803/07.10.2020 г.
ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Напомням Ви, че съгласно чл. 62 от Наредбата за приобщаващото образование (Приета с ПМС № 232 от 20.10.2017 г.), учениците могат да отсъстват от училище по уважителни причини в следните случаи:

 1. по медицински причини, за което представя медицински документ до 3 учебни дни след връщането си в училище, издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение;
 2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование, като състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на дейностите, от институцията, от името на която участва в тях, и след потвърждение от родителя;
 3. до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя до класния ръководител;
 4. до 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на директора на училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се описват причините за отсъствието.

Заявлението по т. 3 се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище.

В случай че заявлението по т. 4 не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят уведомява за това класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. Директорът на училището въз основа на заявлението взема решение дали отсъствията на ученика са по уважителни причини.
Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО
СОФИЯ-ГРАД 

Пропускателен режим

Уважаеми родители, училището, в което учи вашето дете, е оборудвано със ситема за управление и сигурност School Safety.

За да добавите детето си във вашия профил е необходимо да:

 1. Регистрирате се в портала – https://schoolsafety.online/register
 2. На електронната Ви поща ще получите линк за активиране на Вашия профил
 3. Влезте в портала с Вашите регистрирани данни – https://schoolsafety.online/login
 4. В линка „Добави картодържател/ученик” попълнете трите имена на ученика и номер на бадж – номер на бадж може да се получи от зам.-директор по АСД.
 5. Желателно е да добавите снимка на Вашето дете, това ще повиши сигурността в училището.
 6. След избиране на бутона „Търси”, Вашето дете ще бъде добавено във Вашия профил.
 7. Вече имате възможност за преглед на събитията случващи се с Вашето дете в реално време.

При проблеми, въпроси и предложения използвайте формата за контакти в платформата  https://schoolsafety.online/