Свободни места

Прием в ОСМИ клас – Щракни ТУК

Прием в ПЕТИ клас – Щракни ТУК

Актуализирането на свободните места ще бъде в началото на месец септември.

КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ за подадени документи 1.07.20224 – 9.07.2024 г.

В срок до 16,00 часа на 11.07.2024 г. потвърдете на служебния имейл (school7@7-mo.com) желанието за записване на учениците в 7. СУ „Свети Седмочисленици“.
Документите за преместване се обменят по служебен път между училищата.

Клас
Профил / изучаван чужд език
Брой
2 клас
Английски език
2
VI клас
Английски език
5
VII клас
Английски език
2
VII клас
Немски език
3
IX клас 
Природни науки:
Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Английски език
Втори чужд език – Немски език
1
XI клас
Английски език/ Френски език/ Чужди езици
Трети профилиращ предмет
Биология и здравно образование 
ИУЧ – Химия и опазване на околната среда
1
XII клас
Хардуерни и софтуерни науки:
профилиращи предмети:
Информатика, Инф. технологии, Английски еик
Втори чужд език: Немски език
ИУЧ – История
1
XII клас
 Английски език/ Немски език/ Чужди езици
Трети профилиращ предмет
Биология и здравно образование / Философия
ИУЧ – История
1
XII клас
 Английски език/ Френски език/ Чужди езици
Трети профилиращ предмет
Биология и здравно образование / Философия
ИУЧ – История
2

За класовете, различни от пети и осми, при подаване на заявление трябва да се представят следните документи:

  • Копие на ученическа книжка с годишни/срочни оценки или разпечатка от електронен дневник;
  • Копие на учебните планове за всички завършени класове (за гимназиален етап);
  • Само за 11. класУдостоверение за завършен първи гимназиален етап;
    Заявление за избраните профили, избираеми учебни часове и спортни дейности, определени в учебния план на 7. СУ „Свети Седмочисленици”; 
  • Други документи, издадени на ученика в процеса на обучението му.
  • Важно! За 12. клас може да се кандидатства само при съвпадение на профилиращите предмети.

Заявление 9.-12. клас може да изтеглите от долните линкове:
формат .docx заявление 9. – 12. клас
формат .pdf заявление 9. – 12. клас