Свободни места

  1. Начало
  2. chevron_right
  3. Прием
  4. chevron_right
  5. Свободни места
СВОБОДНИ МЕСТА за учебната 2022-2023 година към 28.02.2022 г. 18:30 часа

Свободни места в пети клас – Щракни ТУК  Свободни места в осми клас – Щракни ТУК

 

За класовете, различни от пети и осми, при подаване на заявление трябва да се представят следните документи:

  • Копие на ученическа книжка с годишни/срочни оценки или разпечатка от електронен дневник;
  • Копие на учебните планове за всички завършени класове (за гимназиален етап);
  • Само за 11. и 12. клас – Заявление за избраните профили, избираеми учебни часове и спортни дейности, определени в учебния план на 7. СУ „Свети седмочисленици”;
  • Други документи, издадени на ученика в процеса на обучението му.

 

Клас
Профил / изучаван чужд език
Брой
III клас
Английски език
7
IV клас
Английски език
1
VI клас
Английски език
0
VI клас
Немски език
2
VII клас
Английски език
0
VII клас
Немски език
2
X клас
Английски език/ Испански език/ Чужди езици
1
XI клас
Английски език/ Испански език/ Чужди езици
Трети профилиращ предмет – Биология и здравно образование / Философия
ИУЧ – избор между математика и химия и опазване на околната среда
2
XIІ клас
Английски език/ Немски език/ Чужди езици
Трети профилиращ предмет – БЕЛ
ИУЧ – избор между математика и химия и опазване на околната среда
3
XIІ клас
Английски език/ Френски език/ Чужди езици
Трети профилиращ предмет – БЕЛ
ИУЧ – избор между математика и химия и опазване на околната среда
4