Свободни места

СВОБОДНИ МЕСТА за учебната 2023-2024 година към 21.02.2024

Свободни места в ПЕТИ клас – Щракни ТУК
Свободни места в ОСМИ клас – Щракни ТУК

Класирани ученици:

8. клас

ВХ.№ 2195 / 26.02.2024 г. – успех /1. срок/ отл. 5.90

ВХ.№ 2200 / 26.02.2024 г. – успех /1.срок/ отл. 5.78

7. клас

Вх. № 2177 / 23.02.2024г. – успех /1. срок/ отл. 5.73

Подаване на документи от 21.02 до 26.02 2024 г. в канцеларията на училището от 8:30 до 16:30 часа.

Клас
Профил / изучаван чужд език
Брой
VI клас
Английски език
1
VI клас
Немски език
3
VII клас
Английски език
1
VII клас
Немски език
3
XI клас Хардуерни и софтуерни технологии

ИУЧ – БЕЛ, История

1
XI клас
Английски език/ Немски език/ Чужди езици
Трети профилиращ предмет
Биология и здравно образование / Философия
ИУЧ – История
1
XI клас
Английски език/ Френски език/ Чужди езици
Трети профилиращ предмет
Биология и здравно образование / Философия
ИУЧ – История
2

За класовете, различни от пети и осми, при подаване на заявление трябва да се представят следните документи:

  • Копие на ученическа книжка с годишни/срочни оценки или разпечатка от електронен дневник;
  • Копие на учебните планове за всички завършени класове (за гимназиален етап);
  • Само за 11. клас – Заявление за избраните профили, избираеми учебни часове и спортни дейности, определени в учебния план на 7. СУ „Свети седмочисленици”;
  • Други документи, издадени на ученика в процеса на обучението му.

Заявление може да изтеглите от долните линкове
формат .docx ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ
формат .pdf ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ