Свободни места

СВОБОДНИ МЕСТА за учебната 2023-2024 година към 26.09.2023

Свободни места в ПЕТИ клас – Щракни ТУК
Свободни места в ОСМИ клас – Щракни ТУК

Едно свободно място в 11. клас АЕ/ФЕ

Подаване на документи до 24. 11.2023 г. 12:00 часа. Класиране след 16:00 на 24.11.23 г.

Клас
Профил / изучаван чужд език
Брой
VI клас
Английски език
3
VI клас
Немски език
3
VII клас
Английски език
1
VII клас
Немски език
1
IX клас
 Английски език / Немски език0
0
XI клас
Английски език/ Немски език/ Чужди езици
Трети профилиращ предмет
Биология и здравно образование / Философия
ИУЧ – История
0
XI клас
Английски език/ Френски език/ Чужди езици
Трети профилиращ предмет
Биология и здравно образование / Философия
ИУЧ – История
1
XIІ клас
Английски език/ Испански език/ Чужди езици
Трети профилиращ предмет
Биология и здравно образование / Философия
ИУЧ – БЕЛ
1

За класовете, различни от пети и осми, при подаване на заявление трябва да се представят следните документи:

  • Копие на ученическа книжка с годишни/срочни оценки или разпечатка от електронен дневник;
  • Копие на учебните планове за всички завършени класове (за гимназиален етап);
  • Само за 11. и 12. клас – Заявление за избраните профили, избираеми учебни часове и спортни дейности, определени в учебния план на 7. СУ „Свети седмочисленици”;
  • Други документи, издадени на ученика в процеса на обучението му.

Заявление може да изтеглите от долните линкове
формат .docx ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ 
формат .pdf ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ