Свободни работни места

 1. Начало
 2. chevron_right
 3. За училището
 4. chevron_right
 5. Свободни работни места

График за подбор на персонала в 7. СУ „Свети Седмочисленици“

Длъжност: учител/старши учител по математика в прогимназиален етап, учител/старши учител по български език и литература в прогимназиален етап и гимназиален етап, учител/старши учител по история и цивилизации с английски език гимназиален етап и хигиенист.

Подаване на документи до 26.08.2022 г. – 16:00 часа включително.

Разглеждане на подадените документи и подбор на кандидати за събеседване – 30.08.2022 г..

Събеседване с поканените кандидати в предварително определения час, за който са уведомени чрез телефонно обаждане – 02.09.2022 г..

Одобреният кандидат ще бъде уведомен по телефона до края на работния ден – 02.09.2022 г..

Длъжност: учител/старши учител по английски език в гимназиален етап (по заместване) и
учител/старши учител по математика в прогимназиален етап

 1. Подаване на документи до 01.07.2022 г. – 16:00 часа включително.
 2. Разглеждане на подадените документи и подбор на кандидати за събеседване – 04.07.2022 г.
 3. Събеседване с поканените кандидати в предварително определения час, за който са уведомени чрез телефонно обаждане – 06.07.2022 г.
 4. Одобреният кандидат ще бъде уведомен по телефона до края на работния ден – 06.07.2022 г.

*** *** ***

Длъжност: учител/старши учител по български език и литература в прогимназиален етап и
гимназиален и учител/старши учител начален етап в група ЦДО

 1. Подаване на документи до 01.07.2022 г. – 16:00 часа включително.
 2. Разглеждане на подадените документи и подбор на кандидати за събеседване – 04.07.2022г..
 3. Събеседване с поканените кандидати в предварително определения час, за който са уведомени чрез телефонно обаждане – 07.07.2022г .
 4. Одобреният кандидат ще бъде уведомен по телефона до края на работния ден – 07.07.2022г..

*** *** ***

Необходими документи за заемане на свободни длъжности:

1. Заявление – собственоръчно написано
2. Автобиография – европейски формат на български език
3. Копия на документи за завършено образование/квалификация
4. Копия от трудова книжка
5. Сертификати за обучения с присъдени кредити копие
6. Декларация за съгласие за обработка на лични данни (по образец)