Свободни работни места

Свободни работни места

Необходими документи за заемане на свободни длъжности:
1. Заявление – собственоръчно написано
2. Автобиография – европейски формат на български език
3. Копия на документи за завършено образование/квалификация
4. Копия от трудова книжка
5. Сертификати за обучения с присъдени кредити копие
6. Декларация за съгласие за обработка на лични данни (по образец)