Контакт

  1. Начало
  2. chevron_right
  3. Контакт

7. СУ Св. Седмочисленици

ул. Цар Иван Шишман 28
София 1000
тел./факс: 02 987 63 70
0888501609
school7@7-mo.com

Маруся Никова

Директор

02 987 79 89
Приемно време
вторник 11:00 – 12:00
сряда 14:00 – 16:00

Теодора Димитрова

Заместник директор по учебната дейност за IX – XII клас

кабинет № 2
Приемно време
вторник 11:00 – 13:00
четвъртък 14:00 – 15:00

Снежина Николкова

Заместник директор по учебната дейност за V- VІІІ клас

кабинет № 2
Приемно време
вторник 13:30 – 14:30
сряда 11:00 – 13:00

Евгения Стефанова

Заместник директор по учебната дейност за ПГ и І – ІV клас

кабинет № 2
Приемно време
вторник 11:00 – 13:00
четвъртък 13:00 – 14:00

Калина Вечова-Алачева

Заместник директор по административно стопанската дейност

кабинет № 3

02 987 63 70

Пишете ни