Електронен дневник

Тук можете да проверите оценките и отсъствията на Вашето дете. Ако нямате парола за достъп се свържете с неговия класен ръководител.