учениците от 6. А и 6. Г класове посетиха Националния политехнически музей

През месец април учениците от 6.А и 6.Г класове посетиха Националния политехнически музей.
Посещението беше запланувано като продължение на бинарния урок (виж тук). Децата наблюдаваха, асистираха и участваха лично във физични демонстрации.
След това учениците разгледаха музея и се запознаха с историята на автомобила, на велосипеда, на фотоапарата, радиоапарата, пишещата машина, телевизионната камера и други.
Бяха много впечатлени от уникалните експонати.