Класирани ученици в 4., 5., 6., 10. и 11. клас септември

Новини

Класирани ученици в 5. клас вижте на ТОЗИ ЛИНК!

Класирани ученици в 4., 6., 10., и 11. клас вижте на ТОЗИ ЛИНК!

ВАЖНО!

В срок до 16.00 часа на 8.09.2023 г. /петък/ родителите на всеки класиран ученик да потвърдят записването му в 7. СУ на електронна поща:

school7@7-mo.com

При непотвърдено записване мястото се счита за свободно.

Преместването на учениците става по служебен път.