Пети клас

  1. Начало
  2. chevron_right
  3. Прием
  4. chevron_right
  5. Пети клас

Свободни места в пети клас

към 10.02.2022 г. 14:00 часа

4 свободни места
в паралелка с изучаване на английски език и избираеми учебни часове: 1,5 учебни часа български език и литература и 1 учебен час математика  
4 свободни места в паралелка с изучаване на немски език и избираеми учебни часове: 1,5 учебни часа български език и литература и 1 учебен час математика  

 Необходими документи:

  1. Заявление по образец;
  2. Копие от удостоверението за завършен начален етап.