Пети клас

Свободни места в пети клас

7. СУ “Свети Седмочисленици“ приема ученици за пети клас в паралелки с ИУЧ

1,5 учебни часа български език и литература и  1 учебен час математика/Английски език – 2 свободни места

Желаещите  да кандидатстват в 7. СУ “Свети Седмочисленици“ подават заявление по ОБРАЗЕЦ и копие на удостоверение за завършен начален етап на основно образование до 29. септември 12:00 часа в канцеларията на училището!

Класирането е по бал – оценките по Български език и литература и по Математика от удостоверението за завършен начален етап на основно образование и точките от НВО 4 клас по Български език и литература и по Математика.

Заявление_V клас_записване PDF   Заявление_V клас_записване DOCX

Класирани ученици в пети клас

ВАЖНО!
В срок до 17.00 часа на 17.07.2023 г. /понеделник/ родителите на всеки класиран ученик да потвърдят записването му в 7. СУ на електронна поща:
school7@7-mo.com
При непотвърдено записване мястото се счита за свободно.
Преместването на учениците става по служебен път.

КЛАСИРАНИ 5. КЛАС

Вх.№

БАЛ

4096/07.07.23

298

4108/10.07.23

290

3961/04.07.23

288

3976/04.07.23

288

3975/04.07.23

286

3993/05.07.23

285

4087/07.07.23

285

3968/04.07.23

284

3991/05.07.23

284

4035/06.07.23

284

4034/06.07.23

283

3962/04.07.23

282

4025/06.07.23

282

3994/05.07.23

278

4089/07.07.23

278

4088/07.07.23

близнак

4116/10.07.23

275

3969/04.07.23

274.5

4110/10.07.23

274

4121/11.07.23

273

4023/06.07.23

271.5

4097/07.07.23

271

4086/07.07.23

270

4016/06.07.23

266

3995/05.07.23

264

4106/10.07.23

264

4031/06.07.23

262