Пети клас

Свободни места в пети клас

7. СУ “Свети Седмочисленици“ приема ученици за пети клас 4 свободни места

Желаещите  да кандидатстват в 7. СУ “Свети Седмочисленици“ подават заявление по ОБРАЗЕЦ,  копие на удостоверение за завършен начален етап на основно образование и копие на ученическа книжка с годишни/срочни оценки или разпечатка от електронен дневник от 21.02.2024 г. до 27.02.2024 г. в канцеларията на училището!

Работно време от 8:30 до 16:30 часа.
Обявяване на резултатите на 27.02.2024 г. до 16:00 часа.

 

Класирането е по бал – оценките по Български език и литература и по Математика от удостоверението за завършен начален етап на основно образование и точките от НВО 4 клас по Български език и литература и по Математика.

Заявление_V клас_записване PDF
Заявление_V клас_записване DOCX