ВПЕЧАТЛЯВАЩИ РЕЗУЛТАТИ НА НАШИТЕ УЧАСТНИЦИ ОТ 11. КЛАС В НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА „СТЪПАЛА НА ЗНАНИЕТО“

За шеста година Сдружение „10 книги“, Програма „Стъпала на знанието“ провежда Национално състезание по Български език и литература за ученици 5–12 клас. Нашето училище участва за първи път с шестима представители от 11. клас с преподавател – г-жа Грета Хараланова.

Заслужени поздравления за Антония Стоянова и Каролина Сашова от 11. В клас, Габриела Стоянова от 11. Г клас, Магдалена Йорданова, Мария Лолова и Кристина Маринова от 11. Д клас.

Резултатите са – отлично представяне и на шестимата участници, допуснати до Финалния кръг.

Съревнованието се провежда в три кръга – Предварителен кръг и тест от 25 въпроса върху учебното съдържание от предходната учебна година, Втори кръг – есе по поставен проблем във връзка с изучавано произведение в 11. клас – и Финален кръг – тест върху учебното съдържание от настоящата учебна година. Оценяването на индивидуалните постижения на учениците се извършва от Национална комисия за проверка и оценка, която съставя протокол с резултатите. Оценяването е с точки, като максималният брой за всеки кръг е 50 т.

Според регламента на състезанието само участниците във Финалния кръг получават сертификати, а финалистите с 46 т. до 50 т. – и медали.

На Финалния кръг с максимален брой точки – 50 т. – са:

  • Каролина Сашова
  • Антония Стоянова
  • Магдалена Йорданова

Техните имена ще бъдат обявени и на сайта на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет „Славянски филологии“.

          Екипът за управление на 7. СУ „Свети Седмочисленици“ също връчи грамоти на своите знаещи за достойното представяне на училището на този национален ученически форум.

Учителската колегия на институцията поздравява шестимата  отличници за тяхното пълноценно общуване с науката и културата, като пожелава на чаровните момичета да продължават своето осъществяване в знанието.