На 15.11.2022 г. се проведе кръгла маса на тема: „Училище без агресия за сигурна училищна
среда“, организирана от МОН в сътрудничество с Детския фонд на ООН /УНИЦЕФ/ в България.
Конференцията се откри от проф. Сашо Пенов – министър на образованието и науката.
Г-жа Грета Ганчева, директор на дирекция “Приобщаващо образование“ към МОН и г-жа
Мария Янкова, програмен директор „Образование“ към УНИЦЕФ, представиха програмата за
превенция на насилието и тормоза в училище „Стъпки заедно“. Д-р Татяна Предова, държавен
експерт в дирекция “Приобщаващо образование“ към МОН, представи резултатите от
обобщените данни за инцидентите, свързани с агресията в образователните институции.
На срещата присъстваха д-р Ваня Кастрева- началник на Регионално управление – София-град,
представители на всяко пилотно училище, директори на училища, училищни психолози и
ментори на програмата.
В програмата „Стъпки заедно“ за три години пилотно бяха включени пет училища от различни
райони на страната и с различна характеристика. Едно от тези училища и единственото от
София е 7. СУ „Свети Седмочисленици“.
Програмата „Стъпки заедно“ за преживяното и наученото споделиха учениците от 7. СУ
„Свети Седмочисленици“ – Дарина Амзова 10. б, Калоян Борисов 10. б, Ивана Петкова 11. б и
Ваня Миданова 11. б. Учениците се включиха активно и в последвалата дискусия. Благодарим
ви, скъпи деца!
Министърът на образованието и науката проф. Пенов връчи на всяко едно от пилотните
училища Сертификат за участие.