УЧЕНИЦИТЕ ОТ XII Г КЛАС В ДОСЕГ С КНИЖНОТО НАСЛЕДСТВО НА Д-Р КОНСТАНТИН СТОИЛОВ, СИМЕОН РАДЕВ И КИРИЛ ХРИСТОВ

На 8.11.23 г. учениците от XII г клас с класен ръководител Грета Хараланова посетиха Столичната библиотека. Във връзка с 95-годишнината от нейното основаване бяха отворени читалните с експозициите на библиотечните колекции на д-р Константин Стоилов, Симеон Радев и Кирил Христов. Документалната изложба е част от литературния музей „Бележити българи“. С интерес, любопитство и респект учениците разгледаха кабинетите на тримата знакови представители на следосвобожденската дипломация, публицистика, поезия с безспорен принос в полето на модерната българска култура. Колекциите от книги, които са притежавали  К. Стоилов, С. Радев и К. Христов, наистина впечатли дванадесетокласниците. Голяма част са редки издания с автографи и посвещения от авторите им.

Учениците от XII г клас получиха безплатни едногодишни читателски карти.

Инициативата беше проведена и в изпълнение на Рамковите изисквания при организиране на Часа на класа – „Моето първо работно място“ с конкретна тема: „Искам да постъпя на работа“.