Участие на Седмо училище в Националната програма „Иновации в действие“

Националната програма „Иновации в действие“ дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици в училища-партньори от цялата страна.
7. СУ „Свети Седмочисленици“ избра за свои партньори в програмата ОУ „Отец Паисий“, Видин и Частно основно училище „Светлина“, София.
Във времето от 7-и до 16-и ноември се осъществиха поредица от срещи между екипите на трите училища – разменни гостувания, домакинство на иновативните училища, съвместни мултидисциплинарни уроци и демонстрации на примери за проектно-базирано иновативно обучение.
Снимките отразяват моменти от съвместната работа, споделените вълнения и преживявания на промяна, която да бъде решаваща за нашата работа, за нашите училища и за нашия живот.