Свободни места за прием в 5. клас

Новини
  1. СУ “Свети Седмочисленици“ приема ученици за пети клас в паралелки с ИУЧ

1,5 учебни часа български език и литература и  1 учебен час математика/Английски език – 20 свободни места

Желаещите  да кандидатстват в 7. СУ “Свети Седмочисленици“ подават заявление по ОБРАЗЕЦ и копие на удостоверение за завършен начален етап на основно образование от 03.07.2023 г. до 11.07.2023 г. в канцеларията на училището – 8.30 ч.  до 16.30 ч.

Класирането е по бал – оценките по Български език и литература и по Математика от удостоверението за завършен начален етап на основно образование и точките от НВО 4 клас по Български език и литература и по Математика.

Заявление_V клас_записване PDF      Заявление_V клас_записване DOCX

Класираните ученици ще бъдат обявени на 13.07.2023 г. след 12:00 часа.