Среща–разговор с проф. Дулевски – председател на Икономическия и социален съвет на РБългария

На 12.12.2017 г. 7. СУ „Св. Седмочисленици” беше домакин на среща – разговор на ученици от 11. и 12. клас с проф. Дулевски – председател на Икономическия и социален съвет на РБългария. Темата „Професионалното ориентиране и реализация на завършващите” провокира младите хора и те аргументирано защитаваха своите тези.