Спортен празник от календара на проект „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“

Слънчевото съботно утро на Благовещение събира в училищния двор учениците от първите класове, техните учители и родители. Провежда се спортен празник от календара на проект „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“. Всички спортуват и се забавляват заедно в отборите по футбол, народна топка и спортни игри.