родителски срещи юни 2023 г.

Новини

IX – XI клас:  1.06.2023 г. от 18:30 часа

IV клас: 6.06.2023 г. от 18:00 часа.
V – VIII клас  6. 06. 2023 г. от 18:30 часа.