Новини

Родителските срещи за подготвителна група 6-7 годишни, първи, пети и осми клас ще се проведат
на 12 септември (вторник) 2023 г. както следва:

подготвителна група, първи и пети клас от 18:00 часа;

осми клас от 18:30 часа.