ПРОГРАМА ЗА БОРБА С АГРЕСИЯТА СРЕД УЧЕНИЦИТЕ „ЙОВКОВ И ХРИСТИЯНСКИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ“

От 2018 г. в 7. СУ „Св. Седмочисленици“ се провежда програма за превенция на агресията в училище под наслов „Йовков и християнските добродетели“, реализирана  от фондация „Толерантност“ и  финансирана от Столична община, район „Средец“.

Програмата е съобразена с държавните образователни изисквания за преподаване на литература и се състои в провеждане на интерактивни уроци върху изучаваните произведения от Йордан Йовков и Библията. Темите за уроци са: „Добротворството в разказа „Серафим“ (VI. кл.); Вдъхването на надежда като добротворство в разказа „По жицата“ (VII. кл.) „Нравствени норми в Стария и в Новия завет“(VIII. кл.); „Отношението към грешника в разказа „Албена“ (Х. кл.); „Опозицията материално – духовно в разказа „Песента на колелетата“ (XII кл.).

За реализирането на проекта и за успеха на занятията съдействаха учителите по български език и литература, (организиране на часовете, попълване на въпросниците и др):Василики Казаки, Даниела Младенова, Виолета Гъркова, Тоня Божинова, Невяна Иванова, Ирина Дуева.

По време на часовете учениците разсъждават и дискутират върху нравствените добродетели и тяхното приложение в живота, което води до по-задълбочено вникване в творчеството на Йовков и в евангелските послания. Например, има ли смисъл, подобно на Серафим, да вършим добрини, за които няма да получим отплата? Какъв е смисълът на състраданието и правилно ли постъпва Моканина като дава надежда на страдащите? Какво сравнение може да се направи между Албена и блудницата, спасена от Христос? Може ли красотата да бъде в конфликт с доброто?  Каква е връзката между любовта към човека и любовта към работата според Сали Яшар? (Свързва се и с дискусия върху бъдещия професионален път на дванадесетокласниците.)

В края на март 2023 г. се проведоха занятия върху Библията в часовете по литература в 8.-те класове с преподаватели Ана Борисова и Живка Симова, която съдейства през 2018 г. за началото на проекта. Осмокласниците осъзнаха, че ако обичаш ближния си, нямаш нуждата от заповеди, за да не лъжесвидетелстваш срещу него и да не пожелаващ имуществото му. А в дискусията някои смело достигнаха до извода, че „око за око“ е безличен принцип от Стария завет, докато „другата си страна  (за плесница) би обърнал“ на човек, когото обичаш. В първите дни на май учениците от 6. клас (учител В.  Гъркова) и от 10. клас (учител Ж. Симова) ще разсъждават върху християнските добродетели в Йовкови разкази.

Фактът, че програма „Йовков и християнските добродетели“ се провежда вече  пета поредна година е доказателство за ползотворно сътрудничество между училище, община и неправителствена организация с цел борбата с един от най-наболелите проблеми в нашето общество – противообществените прояви сред малолетните и непълнолетните.

Огнян Узунов: гост-лектор и автор на проекта