„Твоят час“ – клуб „Полезната математика“

На 15.05.2018 г. клуб „Полезната математика“, с ръководител Елисавета Пенчева проведе своето представително занятие под формата на математическо състезание. Учениците от 7.А клас бяха разделени на 5 отбора и решаваха задачи с повишена трудност. Най-интересни се оказаха задачите във формата PISA с практико-приложен характер. Състезанието предизвика голям ентусиазъм и воля за победа във всички участници.

sastezanie1
sastezanie2
sastezanie3