Покана за заседание на обществения съвет 20.03.2023 г.