Покана за заседание на обществения съвет 10.04.2023 г.