Покана за общо събрание на училищното настоятелство 29 март 2023 г.