Писмо на д-р Емилия Лазарова, заместник-министър на образованието и науката, относно издаването на документ за отпускане на еднократна помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година за учениците от 1., 2., 3., 4. и 8. клас

Писмо на д-р Емилия Лазарова, заместник-министър на образованието и науката, относно издаването на документ за отпускане на еднократна помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година за учениците от 1., 2., 3., 4. и 8. клас