Отразяване на участието на 7. СУ в проекта „Стъпки заедно“ в пресата

Достойното участие на екипът от Седмо средно училище „Свети Седмочисленици“ в програмата „Стъпки заедно“ бе отразен в пресата.
Вестник „Аз-буки“ в брой 47, 24-30- XI. 2022 г. похвали значимия принос на миротворците за изграждането на една безопасна и стимулираща среда в училище.
Ето линк към онлайн статията  https://press.azbuki.bg/news/novini-2022/broj-47-2022/mirotvorczi-sreshhu-agresiyata-v-uchilishhe/

Вестник „Учителско дело“ бр. 37 от 28.10.2022 г. публикува следната статия:

Снимката за публикацията е взета от https://press.azbuki.bg/news/novini-2022/broj-47-2022/mirotvorczi-sreshhu-agresiyata-v-uchilishhe/