Отлично представяне на ученика от Седмо училище Берк Халим