Открт урок на тема “ Ние обичаме Бъгария“ 3. б клас

На 31.05.2023 година в класната стая на 3.б клас се проведе открит урок на тема  „Ние обичаме България“.

Учениците от 3.б клас, с класен ръководител Ивалина Латунова, показаха пред своите родители знанията си за природата и миналото на нашата родина и обичта си към нея.

Урокът включваше и много песни, стихотворения и драматизации, свърани с темата на урока.