Откриване на учебната 2023-2024 година

Новини
Тържеството по случай откриването на учебната 2023-2024 година ще се проведе в двора на училището от 10:00 часа.
Учениците да заемат местата си по класове в 9:45.