„Мисия платено“ – повишаване на финансовата грамотност сред подрастващите

На 15.12.23 г. на учениците от 5. б клас с класен ръководител Мая Тошева, гостуваха представители на „Асоциация за управление на вземания „(АУВ) с инициатива за финансово образование под надслов „Мисия платено“.
Това обучение-игра цели повишаване на финансовата грамотност сред подрастващите. Под формата на игра, децата бяха запознати с основни правила и термини в сферата на финансите. На победителите бяха връчени предметни награди.