Лъвът Радостин оживя на импровизирана сцена в ръцете на кукловодите от 3.б клас

Интерактивен урок в часа занимания по интереси заедно с актрисата Александра Божилова от Столичен куклен театър

Малкият лъв Радостин и актрисата от Столичния куклен театър Александра Божилова провокираха творческото въображение на учениците от група ЦДО на 3.б клас. Куклата-ръкавичка и талантливата кака Алекс проведоха образователен интерактивен урок „Актьорът, който съживява куклите“ в часа занимания по интереси по покана на ръководителя на групата Надя Дикова-Михалкова.

Като истински кукловоди учениците и тяхната гостенка започнаха с подготовка за репетиция. В класната стая зазвуча весел смях докато децата подготвяха лицето за импровизираното представление. Под умелото ръководство на Алекс кандидат-актьорите редуваха старателно смешни и тъжни физиономии, издаваха различни звуци, а изплезеният език и въображаемото дъвчене на дъвка станаха възможни в името на изкуството. Истинско предизвикателство бяха заплетените скоропоговорки, които трябваше да се произнесат без грешка.

Най-вълнуваща част от творческия час беше, когато учениците трябваше да застанат зад импровизирания параван в класната стая и да представят свой кратък етюд с куклата-ръкавичка – лъвът Радостин. Талантливите кукловоди се представиха отлично пред своята гостенка и водеха забавен диалог с нея от името на сърдит лъв, стар лъв, спънат лъв, скрит лъв, обичлив лъв, лъв-футболист, лъв-боксьор, лъв-историк и лъв-пакостник, който бе преименуван на лъва Пакостин.

За финал Александра Божилова разказа на своите домакини за различните видове кукли, за любовта към изкуството и за трудностите в работата на актьорите по време на представление, когато пресъздават герой. Третокласниците от група ЦДО благодариха на кака Алекс и я поканиха да им гостува отново.