На 23.12.2022 година учениците от 3.б и 3.г клас, с класни ръководители Ивалина Латунова и Анелия Андонова,  проведоха тържества посветени на Коледа.

Всяка от паралелките представи пред другата своя празнична програма, включваща драматизации, викторини, песни и забавления.