Книгите, закупени по НП на МОН „Заедно за всяко дете“, модул „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ вече са в библиотеката и могат да се заемат.