Научно-практически форум за педагогически иновации под наслов „Музеят като образователна среда”

Форум за педагогически иновации

На 18.04.2019 г. в кинозалата на Националния политехнически музей в гр. София се проведе научно-практически форум за педагогически иновации под наслов „Музеят като образователна среда”, организиран от РУО към МОН и Национален политехнически музей. След представянето на някои полезни образователни програми на водещи софийски музеи (7 презентации), на форума се откроиха 12 презентации на добри практики – уроци в музеи, проведени от учители. Следобедната сесия започна с презентация на г-жа Живка Симова, старши учител по български език и литература в 7. СУ „Свети Седмочисленици”. На фона на музика от Шопен тя представи урока си „Последният Дом на П. Яворов”, проведен в къща музей „П. Яворов”. Презентацията съдържаше част от живота и творчеството на поета чрез езика на музейната експозиция – музейни пространства, предмети, архиви…, както и практическа задача за учениците (след показания ръкопис на драмата „В полите на Витоша”) – да открият поетически образи и мотиви в Трето действие на Яворовата пиеса, включена в учебната програма за профилирана подготовка. На публиката бяха раздадени листове и с други задачи за учениците.

Благодарим на г-жа Симова за блестящото и достойно представяне на 7. СУ.