ПопАрт от ИзиАрт

Uncategorized
В първия ден на пролетта, под умелото ръководство на преподавателите на ИзиАрт,  учениците от IV клас откриват света на популярното изкуство.
Възникнал в средата на  XX  век  във Великобритания и добил популярност в САЩ, Попарт е визуално направление в изкуството, което включва изображения от популярната култура – реклама, новини, кино и комикси.
Поптворците намират вдъхновение в ежедневието, изобразяват банални предмети и хора,  превръщат популярната култура в един от най-разпознаваемите стилове в съвременното изкуство.
PopArt с ИзиАрт Реклама на фреш
PopArt с ИзиАрт Реклама на фреш
Реклама на телефон
Реклама на телефон
Реклама на кучешка храна
"Не допускай хаос, купи си paws!"
Бебешко одеалце за гушкане
Бебешко одеалце за гушкане
Работна група
Работна група
Работна група
Работна група
Реклама на сос за спагети
Ако ви трябва сос, грабнете "Пльос!"