Дарение от БАН по случай 140-та годишнина на 7. СУ „Свети Седмочисленици“

По повод 140-ата годишнина на нашето училище Издателският център „Боян Пенев” към Института за литература – БАН направи дарение от книги за училищната библиотека на 7. СУ „Свети Седмочисленици”.

Дарението съдържа повече от петдесет книги, които ще провокират любопитството на учениците с по-широки интереси, както и на преподаватели, интересуващи се от нови изследвания и интерпретации на българската литература, които биха обогатили учебните часове. Някои от изданията ще са в помощ и на зрелостниците, разширявайки подготовката им за предстоящите ДЗИ и приемни изпити във ВУЗ.

Училището е признателно на дарителите за тяхната съпричастност към едно модерно образование.