Български писателки, свързали съдбата си с Първа девическа гимназия

ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ЕДИН ПОЧТИ НЕПОЗНАТ ЛИТЕРАТУРЕН СВЯТ

В началото на юни в Лекционната зала на Седмо представянето на съучениците ми от клуб „Литературна история.BG” с р-л Живка Симова на тема „Български писателки, свързали съдбата си с Първа девическа гимназия” беше прекрасно! Присъстваха ръководството на училището, всички учители по български език и литература, много ученици, гости.
Проектът бе посветен на 140-годишнината от нашето училище и в него участваха Яни, Мони, Габи (които се отличиха и със своя интерпретация на прочетени творби), Лина, Стаси, Ивайло, Яси, Зори, Дари, Васил и Стоян от 11. „А”. Чухме кратки разкази за живота и творчеството на някои от първите учителки на гимназията Е. Каравелова и М. Белчева, както и за нейни възпитанички – писателките и поетесите Е. Ненчева, Ф. П. Мутафова, Е. Марс, А. Каменова, Я. Язова, Е. Багряна и Бл. Димитрова. Мултимедийната презентация беше красив и стойностен щрих към цялото събитие. Аудиторията имаше възможност да разгледа една пожълтяла от времето книга от далечната 1928 г. – „Полувековна България” – юбилеен сборник, представящ в статии и снимки развитието на България във всички области на обществения и културен живот през първите 50 г. след Освобождението. Моника отбеляза, че това е единствена по рода си за онези години книга, съставена, редактирана и издадена от Евгения Марс – една от първите български писателки и общественички, която също е учила в Първа девическа гимназия.
Задачата да изследваш един почти непознат литературен свят – извън канона – е изключително трудна, заради което силно аплодирам участниците.
Замисълът и ръководството на г-жа Симова, както и организацията на Яни, показаха едно високо ниво и желание учениците да разширяват пътищата към неизвестни факти от българската литературна история и култура, при това – свързани и с историята на нашето училище.

София Стойкова, 11. „А”кл.