Библиотеките като образователна среда – новите книги във фонда на училищната библиотека

Представяме новопостъпилите книги, осигурени по Национална програма на МОН „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Библиотеките като образователна среда”.