Писателят Деян Енев – вълнуващ, сладкодумен, впечатляващ

На 9. юни 2021 г. в часа на класа, на нас, учениците от 11.В, Г,и Д кл., ни предстоеше среща с писателя Деян Енев. Дали представата, която си бях изградила вече за него, щеше да съвпадне с реалността … ?!

Бяхме се разположили вече в просторната обновена кинозала, очаквайки писателя, когато той влезе. Достолепен мъж с голяма прошарена брада! Напомняше на героя си от разказа ,,На Задушница”. Духовен човек… Представи ни го г-жа Живка Симова – учител по български език и литература в нашето училище, която спомена, че срещата е част от дългогодишния проект „Писатели гостуват в Седмо“. Споделяйки идеята си за бъдещ проект „Християнските ценности в литературата и в образованието“, тя направи връзка с разказите на Деян Енев. Впечатлих се от признанието, от наградите, които писателят беше получил за своето творчество, от популярността му не само в България, но и извън пределите на родината ни.

С някои от творбите му (,,Солено и сладко”, ,,Старите обуща”, ,,На Задушница”) се запознахме в часовете по БЕЛ –  профилирана подготовка. Ученици от 11. кл. (учител –  г-жа В.Казаки) и от 8.кл. (учител  –  г-жа Ж.Симова) имаха за задача да направят коментар на негови творби. Пламена и Симеон (11.Д) споделиха впечатленията си от разказа ,,На Задушница”. След като изслуша с интерес техните гледни точки, Деян Енев  отбеляза, че историята, разказана в творбата, е по действителен случай. Фигурата на главния герой е вдъхновена от дядото на неговата съпруга, който бил свещеник. Въпреки че се е запознал с него едва в последните години от живота му, образът му и разказваните истории от неговата внучка след смъртта му , развълнували писателя и в един момент разказът се родил в съзнанието му. Ния (11.Д) направи сравнение между Йовковия разказ ,,Серафим” и този на Деян Енев – ,,Старите обуща”. Личеше, че двамата герои в творбите силно са я впечатлили. Боряна (8.Б) сподели, че според нея някои творби от сборника ,,Всички на носа на гемията” звучат автобиографично, други се помнят като „милост за човека“. Мария (11.В) попита как се е появил разказът ,,Мъжът на име Христос”. Деян Енев отбеляза, че го е написал по време на журналистическата си кариера и прототипи в нея са жените на негови познати. Разказът му продължи за това как се раждат творбите му. Той звучеше толкова интригуващо, колкото и написаното от него. След интересното отклонение за Хемингуей чухме и посланието му : нашето поколение може да продължи пътя на литературата, защото чрез нея се съхранява нацията.

Следваха ученическите въпроси и отговорите на писателя – интересни и забавни. Последната история бе особено шеговита, свързана с перипетиите му като учител.

Вълнуваща бе срещата с този удивителен човек, който успя да докосне с интересните си истории всички в залата. Впечатлението ми от писателя може би не съвпадна с предварително изградената представа за него, но реалният човек се оказа не по-малко вълнуващ, сладкодумен, впечатляващ!

PS. Разбрахме, че само преди ден-два на същото място е гостувала и писателката Здравка Евтимова. (Очакваме отзив от десетокласниците!). И двете срещи се провеждат с помощта на Националния проект на МОН , модул „Библиотеките като образователна среда“ с координатор г-жа Трингова, библиотекар на нашето училище.

Андрея Димитрова, 11д клас