Безплатна силанизация за деца от 5 до 8 години

Новини

Във връзка с писмо с изх.№ РУО1-21983/20.09.2017 г., касаещо заложените дейности по Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 г., до края на 2017 г. се провежда безплатна силанизация на първите постоянни дъвкателни зъби на деца от 5 до 8 години.  Министерски съвет на Република България, респективно МЗ и МОН, стартира безплатно покриване със силанти на първите постоянни молари на децата до навършена 8-годишна възраст. Това силанизиране предотвратява напълно най – уязвимото съзъбие от кариес и е безценно за подрастващите. Силанизирането е безплатно организирано само до 20 ноември 2017 г.

Родителите следва да се обърнат за справки и да заявят желание за силанизиране на Национален безплатен телефон – 080014546 или на тел. 0293559355.