Ателие за мартеници в Национален етнографски музей

Мартениците – това културно богатство заслужава да бъде отново показвано и разказвано, но вече не само като стародавна българска традиция за посрещане на пролетта, а като живо знание и практика, които от 2017 г. са вписани в Представителния списък на елементите на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Номинацията е съвместна на България, Румъния, Молдова и Република Северна Македония.

Учениците от подготвителните групи и начален етап се запознават с бита на старите българи и с техните празнични традиции в Национален етнографски музей – БАН. Майсторките от Задругата на майсторите на народни и художествени занаяти в София разясняват символиката, скрита в мартениците. Децата изработват традиционни мартенички с помощта на майсторките и с характерни за страната естествени материали.