Свободни места за 2023-2024 учебна година

Новини

За ПЕТИ клас – 2 места! За повече информация ВИЖ ТУК!

Класирани ученици в 8. клас

Вх. № на заявлението Дата БАЛ
1288 11.12.2023г. 329
1324 14.12.2023г. 337

За ОСМИ клас – 0 места! За повече информация ВИЖ ТУК!

За 1. – 12. клас  – 10 места ВИЖ ТУК!