родителски срещи декември 2023 г.

Новини

V – VIII клас  12.12.2023 г. (вторник) от 18:30 часа.

ПГ и I – IV клас: 14.12.2023 г. (четвъртък) от 18:00 часа.

IX – XII клас:  14.12.2023 г. (четвъртък) от 18:30 часа.