Прием в първи клас за учебната 2024-2025 година

Новини, първи клас

Уважаеми родители на бъдещите първокласници!

За учебната 2024/2025 година  7. СУ „Св. Седмочисленици” предлага  четири паралелки с изучаване на английски език –  по 22 ученици в паралелка /88 ученици/.
Приемът на ученици ще се извършва съгласно НАРЕДБА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община (линк ТУК). 
График на приема (линк ТУК)

За вашите деца училището предлага:

  • съвременно обучение с висококвалифицирани учители;
  • чуждоезиково обучение от първи клас – 2 часа седмично (английски) – факултативни учебни часове;
  • осигурено целодневно обучение за всички желаещи с работно време от 12:30 до 18:00 ч.;
  • стол и бюфет с приготвена на място храна;
  • изградена съвременна система за контрол на достъп в сградата;
  • възможности за интересни извънкласни занимания по интереси.