Събитие „Модел Република България“

В периода 20-22.11.2018 г. се състоя събитието “Модел Република България”. То бе организирано от „България на Младите”, организация създадена и състояща се само и единствено от ученици. По естестество представлява симулация на Министерския съвет, Парламента и Президентската власт на Република България, но всъщност е много повече от това. Целта на събитието беше да събере над 50 български младежи на възраст от 15 до 24 от цяла България и посредством разпределението на техните роли, да се представят приоритетите на бъдещето на държавата ни. Въпреки известната трудност на темата – Държавен бюджет 2019, участниците се справиха повече от отлично. Събитието беше подкрепено от ДАЗД и се състоя в Министерството на Труда и Социалната Политика.

Учениците на 7. СУ бяха от двете страни на събитието – както като организатори, така и като участници. Божидар Цанев (12. В), Велияна Георгиева (12. А), Радослав Стефанов (12. А) и Тихомира Кирова (12. А) са част от „България за младите” и организационния екип на събитието. Мартин Попов (11. А) беше участник, а Десислава Павлова (12. А) беше фотограф.