Кметът на София – г-н Васил Терзиев на гости в 7. СУ „Свети Седмочисленици“

Новини

Снимковият материал е взет от https://www.facebook.com/VassilTerzievZaSofia/?locale=bg_BG

Кметът на София – г-н Васил Терзиев на гости в 7. СУ „Свети Седмочисленици“

Живите традиции и бъдещето – в  ръцете на младите

В навечерието на 24. май – Денят на Св. Св. Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост – в нашето училище гостуваха г-н Васил Терзиев,  кмет на Столична община, г-н Иван Василев, заместник-кмет по направление „Финанси и здравеопазване“ и кметът на район „Средец“ – г-н Трайчо Трайков.

Срещата с ученици от всички 11. класове се проведе в кинозалата. Още в самото начало г-жа Маруся Никова, директор на 7.СУ „Св. Седмочисленици“, приветства гостите и сподели надежда, че в бъдеще ще продължават връзките между община и училище, както е било винаги в историята на България. В залата присъстваха и г-жа Т. Димитрова, зам.-директор, г- жа Ж. Симова, ст. учител по бълг. език и литература , г- жа Т. Балабанова, ст. учител по музика и др.

Водещият Алекс Николов, председател на ученическия съвет, даде думата на Йоана-Мария Тенева от 11. Д кл., която прочете поздравителен адрес до Кмета от името на единадесетокласниците.

Г-н Терзиев ни поздрави по повод 145 год. от основаването на нашето училище. По-късно представи значимите проекти и иновации, които общината предприема за подобряването на градската среда и образователната инфраструктура. Кметът наблегна на това колко нужна и значима за него и екипа му е обратната връзка с гражданите на София: „Смятам – отбеляза той – че е много важно младите да бъдат информирани и ангажирани с процесите, които се случват в техния град. Те са ключът към просперитета на страната и гласът им трябва да бъде чут!“

Последвалият разговор между учениците и гостите се проведе в рамките на инициативата за по-тясна връзка между местната власт и образователните институции. Една от основните му цели е насърчаването на гражданската активност сред младите хора.

Учениците задаваха въпросите си, свързани с бъдещето на образованието, гражданското образование, участието на младите в обществения живот и други теми, включващи и плановете за развитие на столицата през следващите години. Г-н Терзиев, г-н Василев и г-н Трайков предложиха някои важни насоки на учениците, свързани с личностното им развитие, споделиха моменти от досегашния си професионален опит, изказаха мнение как младите биха могли да реализират иновативни идеи …

Заместник-кметът г-н Иван Василев, бивш възпитаник на Седмо училище, отбеляза високото ниво на образование в 7.СУ, позитивната нагласа, променената атмосфера и подменената материална база ,осигуряваща модернизирани условия за обучение и развитие на учениците. „Това е важен фактор – отбеляза той – за успешното функциониране на училището и за подкрепата на общината в неговото развитие.“.

Във времето, посветено за обсъждане на текущите предизвикателства и перспективи за полагането на една стабилна основа за бъдещето на училището,г-н Терзиев подчерта колко важно е да се съхраняват традициите като ключов елемент за запазването на културното наследство и идентичност на обществото ни. Защото живите традиции и бъдещето са в ръцете на младите!

В тази връзка нека споменем, че именно заради спазването на традициите наши съученици създадоха свои есета на тема „Словото като просветление“ по повод 24.май. За съжаление, след оживения разговор не остана време Боряна Главеева от 11. Б да прочете текста си. Но все се намериха няколко минути за музикален поздрав – рагтайм за пиано, изпълнен от Калина Костадинова, 11. Б.

Гостите дариха книги за училищната библиотека. (По-късно забелязахме с какъв литературен вкус са подбрани те!)

Г-жа Никова изрази задоволство от състоялата се среща, отбелязвайки значимостта ѝ за бъдещето на училището, за насърчението да бъде разгърнат  в пълнота интелектуалният потенциал на младото поколение .

Зоя Иванова, 11. Д, ИУЧ-БЕЛ
Юлия Киркова, 11. Д, ИУЧ-БЕЛ

Словото като просветление, есе, автор Боряна Главеева, 11. Б кл.

Защо празникът на буквите е толкова значим за нашия народ?

Един от най-светлите и чествани празници е посветен на българската азбука, просвета и култура. На 24 май всички, които с гордост се наричат българи отпразнуват създаването на нашата писменост.

Словото е искрата, която поддържа огъня на нашето българско битие жив. Както Вазов е написал в своята ода „Паисий“, словото е светлина, сила и надежда. То обединява един разпокъсан народ и го превръща в едно цяло, просветлява го и го обогатява. То ни предоставя възможността да творим и да създаваме без граници. Словото е безкрайно и непрекъснато изменящо се. Именно езикът ни свързва като общество, а умението да общуваме един с друг чрез силата на думите ни сплотява. Народ без свой собствен език не е народ. Писмеността изгражда и опазва нашата идентичност, превръщайки се в ярка светлина, която никога не залязва.

24 май е празник, който не бива да бъде забравян или пренебрегван. Често в ежедневието си ние приемаме буквите за даденост, без да осъзнаваме значението и дълбокия им принос към живота, който познаваме днес. Словото е онази свещ, която не се топи, независимо от отминаващите времена или от промените, които настъпват в света около нас. То е богато, свято, вечен източник на познание, просветление и повод за непоколебима гордост!

Боряна Главеева, 11. Б кл.

Снимковият материал е взет от https://www.facebook.com/VassilTerzievZaSofia/?locale=bg_BG

Снимковият материал е взет от https://www.facebook.com/VassilTerzievZaSofia/?locale=bg_BG

Словото като просветление, есе, автор Елица Младенова, 11. В кл.

Древните юдеи възприемали не само Божието Слово, но и писмеността за сакрална. Известно е посланието на Новия завет  в Евангелието на Йоан 1:1-18: “В началото бе Словото; и Словото бе у Бога; и Словото бе Бог“. Устната реч е безценен дар от Бога, а писмената – велико изобретение. Единен народ не може да съществува без писменост и общ език.

През ІХ. век след Хр. Константин-Кирил Философ създава глаголицата. С нея се слага началото на просветителната дейност на Св. Св. Кирил и Методий. В резултат на продълженото от учениците им дело България се превръща в център на славянската книжовност. Това е една основна причина да се гордеем, че сме българи, както Вазов напомня в одата “Паисий” – “… че и ний сме дали нещо на светът/ на вси словене книга да четът…“.

Азбуката е богатство, което разкрива пред нас толкова много възможности. Случва се да забравим важността на словото или да не я осъзнаваме, но то е навсякъде около нас и благодарение на него успяваме да съхраним своята култура и да опознаваме чуждите. В тази връзка словото може да бъде смятано за машина на времето, защото ни доближава до хора, места и събития, които са ни много далечни.

Нека припомним и това, че словото в българския  фолклор  е част от различни обреди и се смята за магично.

Помнейки и пазейки писмеността, историята и културата си, хората вървят към едно бъдеще с ценности и осмислен живот.  Подобно на светлината, знанието и словото са мощни сили. Без тях човекът се превръща в слепец!

Елица Младенова, 11. В кл.