Четвъртокласници се разделиха с начален етап с докосване до историята и културното наследство на София

Образователните маршрути се проведоха в часовете за занимания по интереси и продължиха цяла седмица

Шест последователни дни учениците от група ЦДО – 4. в и 4. г клас и техния учител г-жа Нина Момчилова посветиха на опознаването на важни за София културни средища. Идеята бе реализирана в периода 03.06 -10.06.2024 г. Целта на програмата бе учениците да се докоснат на живо до историята, традициите и българския бит, изучавани по различните предмети в начален етап.

Музей по Палеонтология и Исторична геология към СУ „Св. Климент Охридски“.

Първата спирка от културната експедиция бе Музеят по Палеонтология и Исторична геология към СУ „Св. Климент Охридски“. Освен интересните експонати, директорът на музея Светозар Катеринов пренесе посетителите в праисторическата епоха с помощта на словото и превърна сухите исторически факти в увлекателна приказка.

Музей по Минералогия, Петрология и Полезни изкопаеми към СУ „Св. Климент Охридски“

Вторият ден учениците посетиха Музея по Минералогия, Петрология и Полезни изкопаеми към СУ „Св. Климент Охридски“ и с възхищение разгледаха учебната музейна сбирка на катедрата. Малките изследователи бяха впечатлени от красивите цветове на експонатите и научиха как се образуват те в земните недра, а гидът им г-жа Кристина Методиева разкри тайната как се прави изкуствен минерал.

Къщата-музей на Патриарха на българската литература Иван Вазов

Къщата-музей на Патриарха на българската литература Иван Вазов бе адресът на третия ден от обогатяващия маршрут. От този ден се включиха и групата ЦДО – 4. а/4. г клас с г-жа Горновска. В уютния кабинет на писателя, седнали на земята, учениците чуха увлекателния разказ за детството и живота на големия българин. Научиха, че уредник на музея е бил и Елин Пелин, автор на произведения, включени в читанките. Малките почитатели на литературата проявиха голям интерес към ръкописите на  Вазов и първите издания на книгите му след Освобождението на България от турско робство.

Представлението „Храбрият оловен войник днес“ на театър „Надя“

Представлението „Храбрият оловен войник днес“ на театър „Надя“ бе акцентът за четвъртия ден. В този час учениците от зрители се превърнаха в кукловоди под вещото ръководство на актрисата Надя Драгостинова. Осъвремененият вариант на историята на оловното човече непринудено разкри как може да се помогне на приятелите в днешно време.

Свободна зона за спорт, организирана от Столична община пред Народния театър „Иван Вазов“

Предпоследният ден бе посветен на спорта. Той отведе четвъртокласниците в Свободната зона за спорт, организирана от Столична община пред Народния театър „Иван Вазов“. Там учениците, разделени на отбори, с удоволствие играха тенис на маса, волейбол, баскетбол и йога. В спортната надпревара учениците включиха и своите преподаватели – Нина Момчилова, Наталия Горновска и треньорката по баскетбол Милена Савова.

Националния етнографски музей

Финалът на културно-образователната програма бе в Националния етнографски музей, където учениците разгледаха експонати от периода  XVI до XIX в., представящи народните обреди и занаяти, поминъка на хората, покъщнина, накити, облекло, музикални инструменти. Учениците допълниха знанията си от предмета „Човекът и обществото“ научавайки, че страстен колекционер на българско везмо, тъкани и накити е била княгиня Евдокия, сестра на цар Борис III. През 1937 г. тя дарява колекцията си на музея. През 1941 г. дарение на HEM прави и цар Борис III.

Докоснали се на живо до историята, традициите и българския бит, учениците затвърдиха своите знания, умения и компетентности изучавани по различните предмети в начален етап.