ПРОЕКТЪТ „ПИСАТЕЛИ ГОСТУВАТ В СЕДМО” – СВОЕОБРАЗЕН АКТ НА ЛИТЕРАТУРНА КУЛТУРА

ПРОЕКТЪТ „ПИСАТЕЛИ ГОСТУВАТ В СЕДМО” – СВОЕОБРАЗЕН АКТ НА ЛИТЕРАТУРНА КУЛТУРА
На 3 май 2017 г. в лекционната зала на 7.СУ се отбелязаха 10 години от проекта „Писатели гостуват в Седмо“ на Живка Симова. Сред 12-те автори, гостували в нашето училище, са Екатерина Йосифова, Георги Господинов, Теодора Димова и др. Освен лирика и проза, тук са обсъждани и творби на днешната ни драматургия като „Невинните” – по романа „Майките” на Т.Димова и ”Апокалипсисът идва в 6 вечерта” на Г. Господинов. За първи път ученици са били свидетели на предпремиерно представяне на книга (романа „Физика на тъгата“ от Г. Господинов).именно в Седмо училище.
«…Понякога тук се случват събития, които имат свое място в литературна София, а защо не и в един по-широк контекст на българската култура…». С тези думи Живка Симова откри срещата, представяйки и поредния гост – поетът и музикантът Петър Чухов и неговата поезия, 12-те отличия за поезия (повечето призови), музикални изяви, културни инициативи.
Часът на класа за учениците от СИП-бълг.език и литература, ХІІ „В” и ХІ „В” кл. започна с музика – изпълнение на група за поезия и алтернативен рок „La Text” – „Любовна херостратегия”, чийто автор е П.Чухов. След това Жан Паунов от ХІІ „Д” сподели възторжените си впечатления от книгата „Камуфлаж”, а Емилия Валоскова от ХІ „В” кл. открои акценти от стихосбирката „Сбогуване с нарцисизма”. „Всеки човек, който обича поезия – обобщи тя – ще хареса и разбере Петър Чухов”. Поетът говори за поезията, която учи на пестеливост, сподели личното си усещане за прозата „като втора специалност“…
Ученици на Седмо отново бяха свидетели на едно,бих казал, уникално литературно събитие, благодарение именно на този проект – първото представяне на новата книга на П.Чухов „АДdicted“, която е под печат. Те чуха първата рецензия за нея (на Ж.Симова) и стихове от книгата, чието заглавие авторът веднага уточни: „АДdicted“ – пристрастен към Ада …
Отново звучеше музика и поезия – стих.„Париж”на Чухов и група „La Text”. Френската тема бе продължена със стихотворението на Ж. Симова „Любов край Сена”, прочетено от нея като поздрав към г-жа В.Казаки – „живата история на Седмо училище”. Тази творба е отпечатана на паметния лист от тази среща. А от другата му страна – четири стихотворения от АДdicted“. Всички присъстващи получиха като подарък такъв лист с автографи от авторите. (Може да го видите в библиотеката при г-жа Е.Трингова, която също присъства в залата.)
Като бивш възпитаник на Седмо, днес – от дистанцията на времето – си давам сметка, че всяко събитие от този проект е своеобразен акт на литературна култура и има силно въздействие върху младите хора… Самата възможност за досег с твореца е вече вдъхновение. А може би и поредна стъпка за изграждане на литературен вкус, на отношение към изкуството….
Янислав Стойчев, студент по българска филология в СУ ”Св. Кл.Охридски”